Voorbeeld vragen intake gesprek psycholoog Groningen

Ik ben psycholoog uit Groningen gespecialiseerd in persoonlijke problemen die op het werk ontstaan of jouw werk beïnvloeden.

Advies over psychologische toepassingen en technieken in bedrijven

Bemiddeling bij problemen tussen partners, familieleden, collega’s en/of met klanten

Coaching van sociale en leiderschapsvaardigheden in werksituaties en on the job

voorbeeld intake psycholoog
In gesprek met Mr. Drs. Paul van Hartevelt
Gediplomeerd Jurist en Psycholoog Groningen

 

Neem contact met psycholoog op

Een psycholoog stelt een aantal vragen bij de intake om een beeld van jou te krijgen.  De vragen helpen je ook om alles op een rijtje te zetten. Het is handig deze vragen voor jezelf in te vullen en eventueel mee te nemen naar een gesprek.

Welke vragen stelt een psycholoog bij een intake:

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Wat is de reden dat je mij benadert?

Wat verwacht je van deze gesprekken?

Wat wil je bereiken met deze gesprekken? Formuleer je doelen concreet en in positieve bewoording (dus: wat je wel wilt in plaats van wat je niet meer wilt)

Welk effect zal het halen van deze doelen hebben op je leven?

Omschrijf in je eigen woorden jouw probleem of klachten.

Beschrijf kort waar je probleem of klacht mee te maken heeft (oorzaak, aanleiding, situatie)

Wat is je eigen verklaring? Wat denk je dat er aan de hand is?

Wat heb je zelf al geprobeerd? Wat helpt en wat niet?

Wat zijn jouw  sterke kanten?

Wat zijn jouw zwakke kanten?

Hoe ontspan je? Welke hobby’s heb je en hoe breng je je vrije tijd meestal door?

Leg je gemakkelijk contact met anderen?

Hoe zouden anderen jou omschrijven?

Wat voor sociale steun en netwerk heb je?

Welke belangrijke waarden heb je meegekregen vanuit je ouderlijke gezin?

Hoe zouden je ouders jou omschrijven?

Hoe is de band met je familie?

Hebben zich in je jeugd problemen voorgedaan op sociaal gebied? (bijvoorbeeld pesten, eenzaam zijn, nare bejegening door leraren, etc.)

Hoe zouden klasgenoten jou vroeger omschrijven?

Hebben er bijzondere (positieve of negatieve) gebeurtenissen in je leven plaatsgevonden?

Hoe is jouw woonsituatie (alleenwonend, met partner, kinderen, anders)?

Hoe zou je partner jou beschrijven?

Ben je tevreden over jouw huidige woon- en leefsituatie? 

Wat voor werk doe je?

Waarom ben je dit werk gaan doen?

Vind je je werk leuk?

Hoe zouden mensen met wie je samenwerkt jou omschrijven?

Hoe zouden klanten jou omschrijven?

Lees alle omschrijvingen nog eens door, en vergelijk hoe je jezelf omschrijft, hoe anderen je beschrijven en hoe omschreven wilt worden.
Komen de beschrijvingen overeen? Welke twee dingen zou je direct kunnen doen om, hoe je beschreven zou willen worden, te versterken?

Wat vond je van deze vragen?

 

Paul van Hartevelt jurist en psycholoog in Groningen, ontvangt in de stad Groningen en verplaatst in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.

Wil je meer informatie over een gesprek met een bedrijfspsycholoog, bel 06-1961 9193.
Vragen kost geen geld. Ik houd van mijn werk en geef je met plezier gratis en vrijblijvend antwoord.

Doe de Burn-out-test

Neem contact met bedrijfspsycholoog op

  • gespecialiseerd in problemen op het werk
  • bedrijfspsycholoog
  • vertrouwenspersoon
  • psycholoog voor ondernemers
  • in de buurt van Groningen
  • bemiddeling bij zakelijke conflicten
  • coaching sociale vaardigheden voor op het werk